A

Politika zasebnosti in piškotkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (»GDPR« ali »Uredba«)
povzetek
1. člen Identiteta in kontaktni podatki Ultraleda kot lastnika obdelave osebnih podatkov.
2. čl. Obdelava podatkov za namen sklepanja posredniških storitev Ultraled
3. člen Obdelava podatkov za splošne namene trženja
Čl. 4. Obdelava podatkov za namene skrbi za stranke
5. člen Obdelava podatkov za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo zakonskih pravic
6. člen. Kategorije subjektov, katerim Ultraled posreduje osebne podatke uporabnika (prejemnikov)
7. člen. Prenos v tretje države
8. člen Pravica do ugovora
9. člen Pravica do dostopa
10. člen. Pravica do popravka
11. člen Pravica do odstopa od pogodbe
12. člen. Pravica do omejitve obdelave
13. člen Pravica do prenosa podatkov
14. člen Roki in načini odgovora v primeru uveljavljanja pravic zainteresirane stranke
15. člen Pravica do vložitve zahtevka pri nadzornem organu
1. člen Identiteta in kontaktni podatki Ultraleda kot lastnika obdelave osebnih podatkov.
Ultraled je lastnik obdelave osebnih podatkov uporabnikov, predstavljenih v teh informacijah, in je odgovoren za podatke, zbrane s te ciljne strani za tam navedene namene.
Identifikacija in kontaktni podatki Ultraleda so naslednji: – Ushoppy Global s sedežem na Rocket Media PTE., 160 Robinson Road, 14-04 Singapore Business Federation Center Singapur 068914 – E-pošta: [email protected];
2. čl. Obdelava podatkov za namen sklepanja posredniških storitev Ultraled
Ultraled bo obdeloval vaše osebne podatke, da bi omogočil stik z vami podjetij, ki ponujajo storitve, opisane na domači strani, navedene v tem pravilniku o zasebnosti (povezano podjetje), in sklenitev povezanih pogodb za nakup teh storitev.
Pravna podlaga za to obdelavo je izvedba predpogodbenih ukrepov, sprejetih na zahtevo zainteresirane stranke (člen 6.1.b) Uredbe).
V ta namen bo Ultraled obdeloval vaše podatke za obdobje, ki je nujno potrebno za prenos podatkov sodelujočim podjetjem, pri čemer razume, da lahko Ultraled po preteku tega obdobja obdrži podatke za namene in najdaljša obdobja hrambe, določena v drugih razdelkih. teh informacij, kot je primerno, in/ali v vsakem primeru v primerih, ki jih določajo uredbe in/ali zakon.
Zagotavljanje podatkov za zadevni namen ni obvezno: to pomeni, da ni zakonske ali pogodbene obveznosti za posredovanje podatkov; Ker pa je njihova obdelava nujna, da se Ultraledu omogoči prenos podatkov partnerskim podjetjem, če podatkov ne zagotovite, partnerskim podjetjem preprečite stik z uporabnikom.
3. člen Obdelava podatkov za splošne namene trženja
Ultraled ne bo zbiral ali obdeloval vaših osebnih podatkov, da bi vam po e-pošti pošiljal informativna in promocijska sporočila ali glasila v zvezi z lastnimi in/ali izdelki in/ali storitvami tretjih oseb.

Čl. 4. Obdelava podatkov za namene skrbi za stranke
Ultraled bo podatke uporabnika obdeloval za namene zagotavljanja splošne podpore in storitev za stranke ter zato za odgovarjanje na zahteve uporabnikov po informacijah ali za odgovarjanje na pritožbe, prijave, spore in za omogočanje uporabniku, kjer je potrebno, da pusti oceno .
Pravna podlaga za to obdelavo je izvedba predpogodbenih ukrepov, sprejetih na zahtevo zainteresirane stranke (člen 6.1.b, zadnji odstavek Uredbe) ali, odvisno od primera, zakoniti interes Ultraleda (člen 6.1 )(f) Uredbe). Legitimni interes Ultraleda je odgovarjati na zahteve po informacijah in/ali poročilih in/ali sporih in/ali pritožbah uporabnikov. Ta zakoniti interes družbe Ultraled sovpada tudi z zakonitimi interesi istih uporabnikov, ki oddajajo zahteve in/ali poročila in/ali spore in/ali pritožbe in jih je torej mogoče obravnavati v okviru njihovega odnosa z družbo Ultraled ter upravičeno pričakujejo, da bo Ultraled bo vaše osebne podatke uporabil za posredovanje povratnih informacij.
Zato lahko tako opredeljeni legitimni interes Ultraleda prevlada nad temeljnimi pravicami in svoboščinami zainteresirane strani, tudi glede na ta legitimna pričakovanja in obstoječe razmerje med zainteresirano stranjo in Ultraledom ter ob upoštevanju narave podatkov. . pogodbe in nasprotujoči si interesi samih zainteresiranih strani. osebne podatke v zvezi z njim za posebne namene (tj. podpora strankam in storitve).
5. člen Obdelava podatkov za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo zakonskih pravic